Skiż poczeby serca…

Pierwszy, unikalny przekład Pisma św. na ślonska godka dokonany przez Gabriela Tobora można nabyć w placówkach MBP w Zabrzu.

Spocontku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiym było Słowo.” To początek Ewangelii św. Jana – Ewangelyi podług śwjyntego Jana w tłumaczeniu na śląski. Autor przekładu jest znawcą Biblii św., a równocześnie Ślązakiem, bardzo mocno zakorzenionym w rodzimej tradycji i języku. Swoją pracę oparł na fundamentalnym polskim tłumaczeniu Biblii ks. Jakuba Wujka: edycji poprawionej z 1895 roku i tekstu poprawionego w 1960 roku. Jak napisał we wstępie: „Te tumaczynie jes narychtowane skiż poczeby serca”, dedykując je wszystkim Ślązakom oraz miłośnikom śląskiej mowy.

„Nowy Testamynt po ślonsku” można nabyć w Wypożyczalni Centralnej, Czytelni Ogólnej i Prasy oraz filiach nr 11, 13 i 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu od czwartku, 16 listopada br.