Pogranicznik

Taki tytuł nosi posłowie do zbioru esejów „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei” Krzysztofa Czyżewskiego. Autor był gościem zabrzańskiej Biblioteki w czwartek, 9 listopada.

Eseje Czyżewskiego przekonują, że tożsamość to tyle, co sztuka współżycia. Jej zasadą i treścią jest gościnność, czyli praktykowanie otwartości” – napisał we wspomnianym posłowiu jego autor Przemysław Czapliński.

W czasie autorskiego wieczoru w Czytelni Ogólnej MBP Krzysztof Czyżewski wiele mówił o otwartości na innych, o umiejętności wspólnego życia we wspólnej przestrzeni, a także potrzebie zachowania pamięci o lokalnej przeszłości. To właśnie jest kultura głęboka, partycypacyjna, zapraszająca do współudziału. Na jej fundamencie zbudowany został w 1990 roku Ośrodek „Pogranicze – kultur, sztuk, narodów” w małych Sejnach na północno-wschodnim krańcu Polski. Działają tu m.in. Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Muzeum Sejneńskie, Klasa Dziedzictwa Kulturowego, Teatr Sejneński, Teatr Dziecięcy, pracownie plastyczna, ceramiczna, tkacka, muzyczna, Kapela Klezmerska Teatru Sejneńskiego i inne artystyczne przedsięwzięcia. Ośrodek realizuje wiele programów, wśród nich: Człowiek Pogranicza, Brama Wschodu, Forum Pogranicza i inne. Krzysztof Czyżewski mówi o sobie jako o praktyku idei. W książce „Małe centrum świata” zapisał doświadczenia i refleksje swoje i swoich współpracowników dotyczące przede wszystkim sejneńskiego „Pogranicza”, ale mających wymiar uniwersalny. Najważniejsza myśl – wątek przewijający się także w czasie spotkania w Zabrzu – to budowanie mostów. Jak podsumował autor to, co inne, istnieje, a społeczne współżycie z innością jest warunkiem życia w ogóle.